Διεύθυνση: Κανάρη 7 Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, 68100

Τηλέφωνα:  2551039269 και  6978105157

Email: pantazisiordanis@yahoo.com

Υπεύθυνος: ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ